Grootse Jaarlijkse Tombola
Ingericht ten voordele van de culturele werking

Trekking op zondag 22 november 2020

2020 is voor iedereen een bewogen, moeilijk jaar en ook voor Het Gildemuziek is het niet evident. Heel wat optredens werden geannuleerd, aangepast of helemaal niet meer repeteren en ook de Sint-Cecilia feestelijkheden worden noodgedwongen uitgesteld.

Wat we niet willen uitstellen, is onze jaarlijkse tombola. Jouw financiële steun hiermee is immers onontbeerlijk om onze werking verder te zetten.

Wil je kans maken op één van onderstaande hoofdprijzen of een andere mooie prijs?
Neem dan deel aan onze Grootse Tombola!
Loten aan 1 euro te verkrijgen via de muzikanten.
Onze welgemeende DANK voor de steun en de sympathieke medewerking!

Overzicht van de 10 hoofdprijzen:

Hi, I’m webmaster